Samarbejdspartnere

Opdateret 19. november 2020

Her er samlet lidt af den viden, der kan være relevant som frivillig hos KFUM-Spejderne hos andre organisationer.

Spejderne

Materiale såsom rapporter, analyser og opsamling vedrørende blandt andet gruppeudvikling og medlemsdata ligger alt sammen tilgængeligt her: spejderne.dk/projekter/gruppeudvikling-viden/. KFUM-Spejderne er repræsenteret gennem Spejderne på bl.a. Folkemødet.

Herunder findes en række dokumenter af central karaktér, f.eks. Spejdernes strategiplan, Spejdernes vedtægter og Spejdernes Gruppeudviklingsprogram. Andre dokumenter findes i hovedbestyrelsens mappe.

Repræsentationer

Listen over KFUM-Spejdernes repræsentationer er senest opdateret 3. juni 2022

KFUM-Spejderne er repræsenteret i en række organisationer. Nogle af repræsentationerne er forankret i styregrupperne.


Hovedbestyrelsen (HB)

 • Dansk Ungdoms Fællesråd
  Paraplyorganisation for 74 børne- og ungdomsorganisationer, der arbejder for bedre vilkår for medlemsorganisationerne, udpeger ungdomsdelegater og tildeler støtte. KFUM-Spejderne er repræsenteret i bestyrelsen.


 • Friluftsrådet
  Friluftsrådet er en paraplyorganisation, der varetager interesser for en bred vifte af organisationer der bruger og bidrager til naturen.


 • Landssamrådet
  Landssamrådet er et forum for syv børne- og ungdomsorganisationer der også er repræsenteret i DUF, og som deler fælles værdier og metoder. Landssamrådet er en overbygning til de lokale samråd.


 • Silkeborg Højskole
  KFUM-Spejderne er repræsenteret i bestyrelsen.


 • Rønde Høj- og Efterskole
  KFUM-Spejderne er repræsenteret i bestyrelsen.


 • KFUMs Sociale arbejde
  Består af en række institutioner, sociale tilbud, genbrugsbutikker og socialøkonomiske virksomheder. KFUM-Spejderne i Danmark er repræsenteret i bestyrelsen.


 • Overture Network
  Forum for erfaringsudveksling for spejderarbejde med minoritetsgrupper.


 • Folkebevægelsen mod Ensomhed
  FmE afholder bla. Danmark Spiser Sammen som KFUM-Spejderne støtter. • Center for Ungdomsforskning
  Centeret var oprindeligt en forening, hvor DUF var medlem. DUF sidder fortsat i bestyrelsen, og centret er en selvejende institution: www.cefu.dk


 • VIVE - Det nationale forskningscenter for velfærd
  De forsker en del i frivillighed og har været en hovedaktør i de forskellige frivillighedsundersøgelser, der er blevet gennemført i diverse konsortier igennem de seneste ti år: https://www.vive.dk/da/udgivelser/?text=&limit=20&offset=0 .


 • Center for Frivilligt Socialt Arbejde
  Finansieret af Socialministeriet, men har også fokus på andet end frivilligt socialt arbejde - frivillighed.dk. Her ligger den nyeste rapport om frivilligheden i Danmark: frivillighed.dk/viden-og-fakta/frivilligrapporten-2016-2018-tal-om-det-frivillige-danmark. Den kan man med fordel downloade og kigge i, men husk på at der mange steder i undersøgelsen kun er tal om frivillige sociale organisationer, og hvor vores type af almennyttige værdibaserede organisationer ikke er med.


 • Pindstrup Centret
  Pindstrup Centret er en privat selvejende institution, stiftet i 1971 af Det Danske Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere og KFUM-Spejderne i Danmark. Pindstrup Centrets formål er at medvirke til integration af handicappede og ikke-handicappede børn og unge i samfundet. Dette fremmes gennem afholdelse af kurser og lejre fælles for handicappede og ikke-handicappede samt ved kursusvirksomhed for forældre, fritidsledere og personer, der i deres arbejde er beskæftiget med børn og unge med et handicap. De tre spejderkorps er stadig repræsenteret i bestyrelsen.


Styregruppen for Internationale Aktiviteter (SIA)

 • SISEP
  SISEP er et internationalt samarbejde med spejderkorpset i Australien, som hvert år giver danske og australske spejdere mulighed for at opleve et andet land på tæt hold.

 • ASOCIO
  Et fælleskorpsligt organ, under Spejderne, der støtter spejderprojekter i lande med mindre stærke spejderorganisationer, særligt østeuropa. ASOCIO fokusere særligt på ledertræning i deres projekter.


 • DUF INTERNATIONALE UDVALG
  DUF støtter børne- og ungdomsprojekter internationalt. Gennem en bevilling fra Udenrigsministeriet har DUFs medlemsorganisationer mulighed for at lave projekter og indgå partnerskaber med børne- og ungdomsorganisationer i andre lande. DUFs Internationale Udvalg behandler ansøgninger fra DUFs medlemsorganisationer om penge til internationalt projektsamarbejde.


 • FOSE
  Friends of Scouting in Europe er den Europæiske spejderfond der samler penge ind gennem medlemsskaber og andre fonde til at støtte udviklingen af spejderorganisationer i den europæiske region.


 • SCENES
  Er et internationalt netværk i WOSM regi for spejdercentre med fokus på bæredygtighed. Ved at opfylde særlige krav, kan et spejdercenter blive et SCENES-center og blive optaget på den internationale liste over SCENES-centre.


 • GOOSE
  Et netværk for spejdercentre i Europa, hvor der udveksles gode erfaringer. Houens Odde Spejdercenter og Næsbycenteret er medlemmer af netværket.


 • JOTA/JOTI
  Et udvalg under DSC, som har fokus på at udvikle JOTA/JOTI i Danmark.


 • CISU
  Er en sammenslutning af mere end 270 foreninger, der arbejder med udviklingsarbejde. Gennem CISU kan KFUM-Spejderne søge puljer til internationale partnerskaber og udviklingsprojekter.


 • WOSM ARBEJDS- OG PROJEKTGRUPPER
  Over en bred kam har WOSM og WOSM Europa en masse arbejds- og projektgrupper som vi følger med i og finder danske spejdere til, så vi er med til at støtte op om verdensspejderarbejdet.


Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse (SKF)

 • Danske Kirkers Råd herunder Himmelske Dage
  Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kirker og kristne organisationer i Danmark. Her samles ledere af de mange forskellige kirkesamfund, menigheder og organisationer til samtale, dialog og samarbejde. KFUM-Spejderne har 2 pladser i rådet.
  Hver kirke og organisation deltager med sin særlige identitet, erfaring og prioriteter i en fælles søgen efter kristen enhed. Danske Kirkers Råd giver kirkerne og organisationerne mulighed for at bygge relationer, dele erfaringer og diskutere diakoni, mission og teologi.
  Det er Danske Kirkers Råd, der står bag Himmelske Dage, som afholdes næste gang i foråret 2023 i Silkeborg. KFUM-Spejderne forventer også at være repræsenteret i denne planlægning.


 • BUSK – Børn, Unge, Sogn og Kirke
  BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Det er en årlig gudstjeneste hver sidste søndag i oktober, som den lokale kirke og den kirkelige børneorganisation holder sammen. BUSK er blevet indført af kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Hvert år udvikles et nyt materiale af arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra KFUM-Spejderne, KFUM/KFUK, De grønne pigespejdere, FDF og KFUMs Idrætsforbund. Temaet i 2020 er spirerne i Guds have og kan hentes her på buskgudstjeneste.dk.


 • Samtaleforum for Unge og Kirke (SUK)
  Samtaleforummet er et landsdækkende netværk, som løbende arbejder med at styrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken.
  I netværket sidder repræsentanter fra en bred gruppe i og omkring Folkekirken, blandt andre ungdoms- og gadepræster, repræsentanter fra stifterne, Landsforeningen af menighedsråd og de folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer.


 • detmedgud.dk
  Det er en hjemmeside og database med andagter, aktiviteter og inspiration til forkyndelsen. Siden er blevet til i samarbejde med FDF, De grønne pigespejdere og KFUM/KFUK.Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE) har ingen repræsentationer.

Styregruppen for Organisation og Ledelse (SOL) har ingen repræsentationer.

Styregruppen for Uddannelse (SUD) har ingen repræsentationer.

Styregruppen for Vækst (VÆKST) har ingen repræsentationer.