Samarbejdspartnere

Opdateret 27. august 2020

Her er samlet lidt af den viden, der kan være relevant som frivillig hos KFUM-Spejderne hos andre organisationer.

Spejderne

Materiale såsom rapporter, analyser og opsamling vedrørende blandt andet gruppeudvikling og medlemsdata ligger alt sammen tilgængeligt her: spejderne.dk/projekter/gruppeudvikling-viden/.

Herunder findes en række dokumenter af central karaktér, f.eks. Spejdernes strategiplan, Spejdernes vedtægter og Spejdernes Gruppeudviklingsprogram. Andre dokumenter findes i hovedbestyrelsens mappe.

Andre

Center for Ungdomsstudier: Centret er en forening, som KFUM-Spejderne er medlem af. Se særligt siden om deres udgivelser: cur.nu/udgivelser/ og om deres forskning: cur.nu/vide-mere-om/

Center for Ungdomsforskning: Centeret var oprindeligt en forening, hvor DUF var medlem. DUF sidder fortsat i bestyrelsen, og centret er en selvejende institution: www.cefu.dk

VIVE - Det nationale forskningscenter for velfærd: De forsker en del i frivillighed og har været en hovedaktør i de forskellige frivillighedsundersøgelser, der er blevet gennemført i diverse konsortier igennem de seneste ti år: https://www.vive.dk/da/udgivelser/?text=&limit=20&offset=0 .

Center for frivillige socialt arbejde: Finansieret af Socialministeriet, men har også fokus på andet end frivilligt socialt arbejde - frivillighed.dk. Her ligger den nyeste rapport om frivilligheden i Danmark: frivillighed.dk/viden-og-fakta/frivilligrapporten-2016-2018-tal-om-det-frivillige-danmark. Den kan man med fordel downloade og kigge i, men husk på at der mange steder i undersøgelsen kun er tal om frivillige sociale organisationer, og hvor vores type af almennyttige værdibaserede organisationer ikke er med.

Repræsentationer

Listen over KFUM-Spejdernes repræsentationer opdateres snarest.

Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE)


Styregruppen for Internationale Aktiviteter (SIA)

 • International Commissioner (Danish Scout Council)

 • DSC (Danish Scout Council)

 • DSC workforce

 • World Scout Commitee (World Organisation of the Scout Movement)

 • European Scout Committees

 • ASOCIO (Tværkorpslig fond)

 • Ouverture Netværk

 • SCENES Netværk (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment)

 • DUF - MENA-pulje

Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse (SKF)

 • Danske Kirkers Råd herunder Himmel

Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kirker og kristne organisationer i Danmark. Her samles ledere af de mange forskellige kirkesamfund, menigheder og organisationer til samtale, dialog og samarbejde.

Hver kirke og organisation deltager med sin særlige identitet, erfaring og prioriteter i en fælles søgen efter kristen enhed. Danske Kirkers Råd giver kirkerne og organisationerne mulighed for at bygge relationer, dele erfaringer og diskutere diakoni, mission og teologi.

Det er Danske Kirkers Råd, der står bag Himmelske Dage, som afholdes næste gang i foråret 2022 i Roskilde. KFUM-Spejderne er også repræsenteret i denne planlægning.


 • BUSK – Børn, Unge, Sogn og Kirke

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Det er en årlig gudstjeneste hver sidste søndag i oktober, som den lokale kirke og den kirkelige børneorganisation holder sammen. BUSK er blevet indført af kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken. Hvert år udvikles et nyt materiale af arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra KFUM-Spejderne, KFUM/KFUK, De grønne pigespejdere, FDF og KFUMs Idrætsforbund. Temaet i 2020 er spirerne i Guds have og kan hentes her på buskgudstjeneste.dk.


 • Samtaleforum for Unge og Kirke (SUK)

Samtaleforummet er et landsdækkende netværk, som løbende arbejder med at styrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken.

I netværket sidder repræsentanter fra en bred gruppe i og omkring Folkekirken, blandt andre ungdoms- og gadepræster, repræsentanter fra stifterne, Landsforeningen af menighedsråd og de folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer.


Det er en hjemmeside og database med andagter, aktiviteter og inspiration til forkyndelsen. Siden er blevet til i samarbejde med FDF, De grønne pigespejdere og KFUM/KFUK.


Styregruppen for Organisation og Ledelse (SOL)


Styregruppen for Profil og Samfund (SPS)


Styregruppen for Uddannelse (SUD)