Styregruppe

Opdateret 27. august 2020

Arbejdsgrundlag

Alle styregrupper under KFUM-Spejderne skal udarbejde et arbejdsgrundlag. Et arbejdsgrundlag beskriver rammerne for styregruppen bl.a. baggrund, strategiophæng og økonomi. Her på siden findes en skabelon til arbejdsgrundlag samt vejledning til at skrive et arbejdsgrundlag. Alle arbejdsgrundlag findes offentligt tilgængeligt her på siden.

Dagsordener og referater

Til alle møder i styregrupper udarbejdes en dagsorden. Her på siden findes en standardskabelon til dagsordener, hvor man dog selv skal fylde punkterne ind, som der er behov for at snakke om.

Efter hvert møde er det vigtigt, at der for gennemsigtigheden i korpsets arbejde skyld udarbejdes et offentligt referat. Skabelon til referater er den udarbejdede dagsorden. De offentlige referater må ikke indeholde personoplysninger såsom mails og telefonnumre. Man må gerne skrive navne i offentlige referater, hvis folk ved, at de kan blive omtalt. I kan evt. supplere med have interne referater/mødenoter.

Sådan uploades referater

Når I har afholdt et møde, gennemlæses referatet for personfølsomme oplysninger.

En pdf-version af referatet uden personfølsomme oplysninger sendes til info@kfumspejderne.dk. Dokumentet navngives "SXX ÅÅÅÅMMDD" for eksempel "SAE 20200312".

Administrationscentret uploader referatet til Korpsportalen.

Så snart styregruppen/projektgruppen har tegnet de store linjer i et projekt, bør projektgruppen overveje, hvordan projektet skal kommunikeres. På siden KOMMUNIKATION kan I læse, hvordan I kommer i gang, og hvilke muligheder der er for hjælp.