Hovedbestyrelse

Opdateret 27. august 2020

Arbejdsgrundlag for hovedbestyrelsens teams og hovedbestyrelsens forretningsorden

Alle hovedbestyrelsens teams skal udarbejde et arbejdsgrundlag. Et arbejdsgrundlag beskriver rammerne for teamet bl.a. baggrund, strategiophæng og økonomi. Her på siden findes en skabelon til arbejdsgrundlag samt vejledning til at skrive et arbejdsgrundlag. Alle arbejdsgrundlag findes offentligt tilgængeligt her på siden.

Skabelongalleri - kun tilgængelig med en KFUMspejderne-mail

Dagsordener og referater

Hvis du har noget, som du gerne vil have, at hovedbestyrelsen drøfter på et møde, kan du se, hvordan du laver en indstilling i vejledningen her:

Til alle møder i hovedbestyrelsen og hovedbestyrelsens teams udarbejdes en dagsorden. Her på siden findes en standardskabelon til dagsordener, hvor man dog selv skal fylde punkterne ind, som der er behov for at snakke om.

Efter hvert møde er det vigtigt, at der for gennemsigtigheden i korpsets arbejde skyld udarbejdes et offentligt referat. Skabelon til referater er den udarbejdede dagsorden. De offentlige referater må ikke indeholde personoplysninger såsom mails og telefonnumre. Man må gerne skrive navne i offentlige referater, hvis folk ved, at de kan blive omtalt. I kan evt. supplere ved at have interne referater/mødenoter.

Referatarkiv