Arbejds- og Projektgruppe

Opdateret 27. august 2020

Her på siden er det muligt at danne sig et overblik over arbejdet i arbejds- og projektgrupper, som hører til under de forskellige styregrupper. Hvis du er i tvivl om organiseringen, kan du se nærmere på den her.

Hvis du mangler information om arbejdet i gruppen, er du altid velkommen til at kontakte deres ansvarlige styregruppe på deres mailadresse, som du kan finde på forsiden af korpsportalen her.


Arbejdsgrundlag

Alle aktiviteter/projekter i KFUM-Spejderne skal udarbejde et arbejdsgrundlag. Et arbejdsgrundlag beskriver rammerne for aktiviteten/projektet bl.a. baggrund, strategiophæng og økonomi. Her på siden findes en skabelon til arbejdsgrundlag samt vejledning til at skrive et arbejdsgrundlag. Alle arbejdsgrundlag findes offentligt tilgængeligt her på siden.

Skabeloner til arbejdsgrundlag - kun tilgængelig med en KFUMspejderne-mail

Dagsordener og referater

Til alle møder i aktiviteter/projekter udarbejdes en dagsorden. Her på siden findes en standardskabelon til dagsordener, hvor man dog selv skal fylde punkterne ind, som der er behov for at snakke om.

Efter hvert møde er det vigtigt, at der for gennemsigtigheden i korpsets arbejde skyld udarbejdes et offentligt referat. Skabelon til referater er den udarbejdede dagsorden. De offentlige referater må ikke indeholde personoplysninger såsom mails og telefonnumre. Man må gerne skrive navne i offentlige referater, hvis folk ved, at de kan blive omtalt. I kan evt. supplere med have interne referater/mødenoter.

Sådan uploades referater

Når I har afholdt et møde, gennemlæses referatet for personfølsomme oplysninger.

En pdf-version af referatet uden personfølsomme oplysninger sendes til info@kfumspejderne.dk. Dokumentet navngives "[Projektgruppe/Arbejdsgruppe] ÅÅÅÅMMDD" for eksempel "Arbejdsgruppe for arbejdsprogram 20200312".

Administrationscentret uploader referatet til Korpsportalen.

Så snart styregruppen/projektgruppen har tegnet de store linjer i et projekt, bør projektgruppen overveje, hvordan projektet skal kommunikeres. På siden KOMMUNIKATION kan I læse, hvordan I kommer i gang, og hvilke muligheder der er for hjælp.