Kommunikation

KFUM-Spejdernes kommunikation

Her kan du læse alt om kommunikation, der er relevant for dig, som skal kommunikere om et projekt til andre KFUM-Spejdere eller omverdenen. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte KFUM-Spejdernes kommunikationsteam på kommunikation@kfumspejderne.dk.

Opdateret 26. januar 2023 af Kommunikation

Guide og Værktøjer

KFUM-Spejdernes kommunikationsteam består af to kommunikationskonsulenter, en GEÅ-spejder og en grafisk designer. Teamet hjælper ansatte, hovedbestyrelse, styre- og projektgrupper med at kommunikere både inden og uden for organisationen. Det kan være gode råd om alt fra plakatproduktion til pressemeddelelser eller en nyhed i KFUM-Spejdernes nyhedsbrev.  Under afsnittet 'Medier til og for spejderledere' kan du finde en liste over kommunikationskanaler hos KFUM-Spejderne. Du kan læse KFUM-Spejdernes kommunikationspolitik her.

KFUM-Spejdernes kommunikation

KFUM-Spejdernes kommunikation tager afsæt i KFUM-Spejdernes værdier, vision og strategi. I vores kommunikation skal det mærkes, at vi er spejdere. I praksis betyder det, at du med fordel kan tænke over og fortælle, hvordan dit projekt er med til at rykke verden eller række ud. Du finder KFUM-Spejdernes vision og strategi her. Mange af tankerne er sikkert allerede gjort i forbindelse med projektbeskrivelsen, og man må gerne genbruge.

Ansvar for KFUM-Spejdernes kommunikation

Styregrupperne har ansvar for kommunikationen inden for deres eget område, og hver projektgruppe har selv ansvar for at kommunikere om deres projekt. Kommunikationsteamet hjælper gerne med råd og vejledning i forhold til konkrete tekster, indsatser eller presse. Du er altid velkommen til at kontakte os på kommunikation@kfumspejderne.dk.

Skal du i gang med at lave kommunikation for KFUM-Spejderne, kan du herunder finde relevante værktøjer og oversigter:

KFUM-Spejdernes designguide

kfumspejderne.dk/design finder du KFUM-Spejdernes designguide. Guiden er udarbejdet med fokus på at hjælpe dig på vej, i forbindelse med udarbejdelse af visuel kommunikation. Det kan være et slutprodukt på et større projekt: bøger, hæfter etc. Men også digitalt og på outdoor materialer etc. Designguiden introducerer dig altså til de elementer vi bruger når vi visuelt skal kommunikere KFUM-Spejderne i Danmark. Det være sig farvepalette, skrifttyper, brug af logo, billeder osv.

På siden har du også mulighed for at downloade vores skrifttype, logopakke, ikon bibliotek, grafiske elementer samt enkelte skabeloner til fx powerpointpræsentationer og brevpapir.

Kommmunikationsværktøjer

kfumspejderne.dk/kommunikation finder du værktøjer til KFUM-Spejdernes kommunikation. Det kan være mere information om KFUM-Spejdernes redaktioner, korpsudsendelser, sociale medier eller hvordan du kommer i gang med et webhotel hos KFUM-Spejderne.

Har du spørgsmål til designguiden eller kommunikationsværktøjerne, er du velkommen til at kontakte os på kommunikation@kfumspejderne.dk.

Skal du i gang med en tryksag, bedes du kontakte kommunikationsteamet om det kommende arbejde. Derefter skal du i samarbejde med den tilknyttede udviklingskonsulent udfylde en kreativ brief, der skal ligge til grund for den videre proces med udarbejdelsen af tryksagen.

Se link til kreativ brief
Se fem eksempler på tryksager

Det skal du overveje, når projektet starter op

Så snart styregruppen og projektgruppen har tegnet de store linjer i et projekt, bør projektgruppen overveje, hvordan projektet skal kommunikeres. Her er man velkommen til at kontakte kommunikationskonsulenterne på kommunikation@kfumspejderne.dk for råd og sparring. Det kan enten være via mail, telefon eller ved et fysisk møde.

Når projektgruppen gør sig sine første overvejelser om kommunikationen, skal man overveje følgende. Det vil også være de punkter, som kommunikationskonsulenterne vil tage fat på:

Sådan er processen

Det er let for projektgrupperne kun at have fokus på slutproduktet. Det er dog vigtigt at løfte blikket og se sig selv og projektet som en del af KFUM-Spejdernes samlede kommunikationsindsats. Det betyder, at hvert enkelt projekt skal bidrage til at fortælle, hvad KFUM-Spejderne er, og hvilke værdier, vi har. Det kan projekterne kun gøre, hvis de har en høj kvalitet, arbejder med sit budskab og satser på billeder, events, kampagner og pressearbejde. Det er også vigtigt, at både projekter og styregrupper har for øje, at der ikke kun kommunikeres til sidst i et projekt, men at der kan være løbende muligheder.

Meget af det kan kommunikationskonsulenterne hjælpe med.

KFUM-Spejdernes kanaler

KFUM-Spejderne kommunikerer gennem en lang række kanaler. Dem får du et overblik over her. 

Projektgrupper opfordres til at gøre brug af medierne til ledere ind i projektets kommunikation. Her kan du med fordel tage fat på kommunikationskonsulenterne på kommunikation@kfumspejderne.dk for at få konkret sparring.

I forhold til kommunikation er det ofte en fordel at være ude i god tid, hvis der eksempelvis skal reserveres plads i Ildhu eller på Instagram.

Ildhu

Ildhu er KFUM-Spejdernes trykte magasin til ledere. Det udkommer fire gange om året i cirka 6.500 eksemplarer. Ildhu skriver om need to know-stof til ledere, herunder inspiration til lederrollen og spejderarbejdet.

Har du idéer til ildhu, kan du skrive til redaktionen på ildhu@kfumspejderne.dk. Du kan se deadlines i bladet. Vær opmærksom på, at der er lang produktionstid på et magasin.

Du kan se tidligere udgivelser her.

Nyhedsmail til distriktschefer

Hver måned udsendes en nyhedsmail til distriktscheferne. Din styregruppe, projektgruppe eller arbejdsgruppe kan få artikler med. Distrikterne kan bruges som direkte samarbejdspartnere eller de kan være en del af en strategisk kommunikation, hvor de understøtter det budskab, I også kommer ud med på andre kanaler. Send dit bidrag til redaktøren på DTCnyheder@kfumspejderne.dk. Der er deadline den 20. i hver måned.

Du kan også skrive dig på en liste, så du får en påmindelse i god tid lige her. 

Du kan se tidligere eksemplarer af nyhedsmailen til distriktschefer her. Her er også mulighed for at tilmelde sig modtagerlisten af nyhedsmailen til distriktschefer. 

KFUM-Spejdernes nyhedsbrev

KFUM-Spejderne udsender et nyhedsbrev hver anden uge i ulige uger via mail til alle ledere med seneste nyt. Nyhedsbrevet udkommer om torsdagen, og du kan få din nyhed med ved at skrive en mail til kommunikation@kfumspejderne.dk. Der er deadline tirsdag i ulige uger kl. 9.

spejdertrykken.dk og korpsudsendelsen

spejdertrykken.dk er KFUM-Spejdernes online trykkeri, hvor alle medlemmer kan finde materialer til gruppens synlighed. Du kan finde retningslinjer for at lægge materialer op på spejdertrykken.dk samt udsendelse af korpsudsendelse her. Korpsudsendelsen er en fysisk postudsendelse, der bliver udsendt ad hoc til gruppeledere og centre. 

kfumspejderne.dk

kfumspejderne.dk er KFUM-Spejdernes officielle hjemmeside. Her kan ledere og spejdere finde informationer om det, som rører sig hos KFUM-Spejderne. Det kan være projekter, nyheder eller events i kalenderen. Her finder du også vedtægter, årsrapporter og du kan blive klogere på uddannelse.

Du finder siden her

Sociale medier

KFUM-Spejderne er aktivt til stede på Facebook og Instagram. Til særlige events har vi også mulighed for at bruge X eller LinkedIn.

På Facebook deler vi i høj grad informationer, som bliver udgivet på kfumspejderne.dk. Men det kan være gennem begivenheder eller upload af videoer og billeder.

På Instagram inviteres grupper, distrikter, stabe og projektgrupper til at låne kontoen og vise frem fra spændende events. 

Du kan læse mere her

Læs kanalbeskrivelse og SoMe-strategi