Mødefaciliteter

Opdateret 7. september 2021

På denne side finder du de forskellige muligheder der er for at booke mødesteder. I første omgang er det mødesteder i nærheden af Storebælt, da det er de mest attraktive steder at mødes, hvis man ikke enten vælger at benytte Houens Odde eller Spejdercenter CPH. Medtaget er dog også Odin Havnepark i Odense, der er meget prisbillig, men svært tilgængeligt. Derudover er der også præsenteret muligheden for at mødes på korpsweekenden og online ved hjælp af Google Meet.

Online: google meet

Google Meet er en god platform at mødes på online. Den kræver intet andet program end en internet browser og en Googlekonto. Et møde med Google Meet kan oprettes gennem din private Googlekonto eller den, som du får gennem KFUM-Spejderne, når du laver frivilligt arbejde på korpsniveau.

Når du opretter en begivenhed, er det muligt at trykke op en stor blå knap med teksten "Tilføj Google Meet-videomøde". Tryk på den og din kalenderbegivenhed har nu et online mødested. Du kan nu invitere alle, som skal deltage i mødet i feltet, som hedder "Tilføj gæster". Det er også muligt at dele URL-adressen, som kommer til syne under "Deltag via Google Meet" i mails eller andre former for beskeder. Adressen er aktiv fra, at du opretter det. Det kan derfor også bruges til at mødes online på udenfor selve tidspunktet for kalenderbegivenheden.

Korpsweekenden på Houens odde

Korpsweekenden bliver afholdt 4 gange om året på Houens Odde. Hovedbestyrelsen er vært for weekenden og inviterer alle arbejds-, projekt- og styregrupper eller andre initiativer i korpset til at mødes på denne weekend for at kunne sparre på tværs og stille gode mødefaciliteter til rådighed for de korpsfrivillige.

Der kan være noget program, som bestemte grupper opfordres til at deltage i på weekenden, men generelt er det tiltænkt som en arbejdsweekend for de enkelte grupper i korpsarbejdet.

Du kan finde den kommende korpsweekend i kalenderen på forsiden af korpsportalen, eller i kalenderen på spejdernet.dk, hvor du også kan se informationer om tilmelding, og hvem du skal kontakte med spørgsmål til weekenden. Hvis du har et møde i en gruppe, som ikke er nævnt i tilmeldingen, skal du kontakte arrangør ved hjælp af oplysningerne, som står om arrangøren på begivenheden.

Her præsenteres stederne i prioriteret rækkefølge:

Houens Odde

Ring til Houens Odde 7010 5115 eller send en mail på houensodde@houensodde.dk.

Hav følgende oplysninger klar:

 • Startdato og tidspunkt samt slutdato og tidspunkt

 • Antal

 • Arrangementets navn

 • Arrangørens navn

 • Hvem skal betale? Er det korpset eller andre?

 • Hvilken facilitet ønskes?

 • Ved mindre grupper forbeholder Houens Odde retten til at booke til flere aktiviteter i faciliteten på samme tidspunkt medmindre andet er aftalt.

 • Ved booking af arrangementer som kræver et vist antal deltager for gennemførsel, bedes oplyst hvornår det forventes at kunne afgøres om arrangementet bliver gennemført (dette giver Houens Odde mulighed for at få andre lejere).

 • Om den der booker selv deltager i arrangementet.

Ved arrangementer med forplejning:

Ved forplejning skal endelig antal deltagere oplyses en uge i forvejen.

En uge før arrangementet oplyses om, der er særlige diæter, køkkenet skal tage hensyn til.

I forbindelse med arrangementer med forplejning skal drikkevarer købes på Houens Odde. Der er særlig priser til korpsarrangementer.

Ved arrangementer uden forplejning:

Hvis arrangementet er uden bestilt forplejning, og andre end det faste personale skal benytte køkkenet, så bedes den køkkenansvarlige kontakte køkkenlederen på Houens Odde senest en uge inden arrangementet i forhold til aftaler om brug af køkkenet.

Spejdercenter CPH

Ring til 2222 9478 eller skriv en mail til booking@spejdercentercph.dk.

Oplysninger der skal forekomme ved en bookning:

 • Startdato og tidspunkt samt slutdato og sluttidspunkt

 • Antal

 • Arrangementets navn

 • Arrangørens navn

 • Hvem skal betale? Er det korpset eller andre?

 • Hvilken facilitet ønskes?

 • Oplys venligst om den der booker selv deltager i arrangementet.

Se mere information på http://spejdercentercph.dk/booking/

Musholm

Bookning af Musholm, Muskelsvindsfondens konference- og feriecenter

Musholm er 1. prioritet, da vi har indgået en rigtig god aftale med dem. Derudover er det attraktivt at komme til i bil (3 min. fra motorvejen) og fra station hvor der er 15 min. gang.

Priser:

Dagsmøde i alt (alt efter særlige ønsker): 375,- pr. person

Aftenmøde i alt (alt efter særlige ønsker): 330,- pr. person

Ring 70137700 eller skriv på konference@musholm.dk og fortæl hvornår I kommer, hvilket formål mødet har (hvilken styregruppe, projektgruppe eller lign. det handler om ,så vi kan kontere rigtigt administrationen) og hvor mange deltagere, der er til mødet.

HUSK at oplyse at I kommer fra KFUM-Spejderne, så I kan få den rigtige pris.

Se prisaftaler i de to filer herunder


Knudshoved, DSB kursuscenter i Nyborg

Kursuscenter Knudshoved er DSBs interne kursussted. Det er et rigtigt dejligt sted, og vi har en særlig aftale med dem, men de er i den dyre ende og bør kun benyttes i særlige tilfælde, hvor det f.eks. kan betale sig at holde mødet her, fordi der i givet fald er færre biler, der skal over broen.

Dagsmøder omkring 570 kr.

Aftenmøde omkring 490 kr.

Skriv til reception@dsb.dk eller ring på 63 31 23 00, og husk at sige at I kommer fra KFUM-Spejderne. Husk også at nævne formålet med mødet, så vi kan kontere rigtigt.

Hotel Villa Gulle i Nyborg

Villa Gulle er et provinshotel i Nyborg med en helt særlig charme / særligt udtryk. Det er fint til et aftenmøde, og man får god solid mad.

Et dagsmøde fås til ca. 355 kr.

Et aftenmøde fås til ca. 355 kr., når man ikke starter med eftermiddagskage.

Ring til Gulle på 65 30 11 88 og lav en aftale - skriv ikke mails. Betal på stedet og få en kvittering med - de er ikke så gode til at skrive fakturaer med de rigtige oplysninger.

Et besøg værd...!

Hotellet er dog lukket p.t. (9/21)

Odin Havnepark

Odin Havnepark er det billigste sted at holde møder, men det er også det sted, der er sværest at komme til - både fra motorvej og fra station, så man skal være opmærksom på evt. ekstra tidsforbrug og mulige følgeomkostninger.

Se priser og book direkte her: www.odinhavnepark.dk/priser-moedepakker

Se placeringen her: goo.gl/maps/p5cXZduCCZG2