Refusion og udlæg

Opdateret 18. marts 2021

Refusion og udlæg - bilag

Du har mulighed for at få refunderet rimelige udgifter i forbindelse med deltagelse i korpsarbejdet. Det kan være transport(læs artiklen "Principper for transportrefusion") i forbindelse med møder i en arbejds- eller projektgruppe, forplejning til møderne eller materialer, der er brugt i forbindelse med en aktivitet der knytter sig til det arbejde du har deltaget i på korpsplan.

For at få refusion, skal du udfylde et samlebilag og sammen med bilag, skal det sendes til godkendelse hos den økonomiansvarlige i den styregruppe du er tilknyttet. Ved større projekter kan der være udpeget en økonomiansvarlig der kan godkende dit udlæg.

Vælg samlebilag fra den styregruppe der er relevant for dit udlæg. Har du haft udlæg til flere forskellige styregrupper, så lav et udlæg for hver styregruppe.

Principper for transportrefusion hos KFUM-Spejderne

For frivillige hos KFUM-Spejderne i Danmark

Muligheden for udgiftsneutralitet

Hos KFUM-Spejderne tilbyder vi vores frivillige refusion for udgifter til transport inden for de principper, om er angivet i de efterfølgende afsnit. Det gør vi, idet vi ønsker at det skal være muligt at være udgiftsneutral i sit virke som aktiv frivillig for KFUM-Spejderne i Danmark. Vi ser, at muligheden for at få refunderet sine udgifter er en medvirkende faktor til at mindske barriererne for at deltage i korpsarbejdet.

Når vi refunderer udgifter, sker det på baggrund af en præmis om, at den, der har afholdt udgiften, har udvist mådehold og valgt den mest fornuftige transportform både i forhold til udgifterne og tidsforbruget ved den givne transportform set i lyset af vigtigheden af begivenheden, man har transporteret sig til. Vi giver som udgangspunkt refusion for alle transportformer, så længe de kan retfærdiggøres ift. både økonomi og værdi for pengene.

Refusion, når der er forventning om deltagelse

Vi tilbyder dog udelukkende muligheden for at få refunderet sine transportudgifter i de tilfælde, hvor hele eller dele af følgende er opfyldt:

  • Der er en forventning om, at man deltager i det pågældende arrangement, da man enten arrangerer det eller er en del af den gruppe, som holder møde.

  • Ens deltagelse direkte bidrager til arbejdet i hovedbestyrelsen eller hovedbestyrelsens teams eller en af korpsets projekt-, arbejds- eller styregrupper.

  • Vi som korps har en interesse i, at de specifikke personer deltager i det konkrete arrangement. Det er hovedbestyrelsen og/eller den ansvarlige styregruppe, der foretager denne vurdering i tvivlstilfælde.

Ovenstående betyder, at vi tilbyder muligheden for at få refunderet sine udgifter til følgende arrangementer:

  • Møder i hovedbestyrelsen, HB-teams, projekt-, arbejds- og styregrupper

  • Møder, hvor man er officiel repræsentant for KFUM-Spejderne i Danmark

  • Workshops på korpsweekender

  • Uddannelsesweekender

Det betyder også, at vi ikke dækker deltageres udgifter til egenbetalte arrangementer og kurser som STAY, Gilwell, ungdomskurser, Linien Ud, DM i Spejder, Landstræf og Landsmøde.

Arrangementer, som ikke er nævnt i ovenstående eksempler må vurderes efter de nævnte principper.

Direkte udgifter dækkes

Når der søges om refusion, sker det efter følgende regler:

  • Direkte udgifter dækkes efter princippet om udgiftsneutralitet. Som udgangspunkt dækkes kun udgifter til transport indenrigs ved arrangementer i Danmark.

  • Kørte kilometer i bil dækkes efter statens laveste takst for kørsel i bil (i 2020: 1,96 kr./km).


Principperne er vedtaget af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse d. 17. marts 2018.


Principper for profilbeklædning

For frivillige hos KFUM-Spejderne i Danmark

Profilbeklædning ikke kan benyttes til at anerkende en indsats i korpset. Hverken før eller efter at indsatsen er gennemført.

Profilbeklædning kan benyttes, hvis der er behov for en bestemt profil, når en frivillig opgave skal løftes, dvs. når der er behov for, at en gruppe af spejdere, der gennemfører en bestemt opgave, skal kunne identificeres tydeligt med denne opgave. Det kan f.eks. være præster på Spejdernes Lejr eller fotopatruljen.

Mærker eller tørklæder kan generelt benyttes som identifikation for alle grupper af spejdere, der ønsker sig genkendt i forbindelse med varetagelsen af en opgave hos KFUM-Spejderne i Danmark, og denne type beklædning dækkes af korpset. For særlige grupper kan produktion af særlig beklædning som fleece el.lign. godkendes som profilbeklædning og kan dækkes af korpset under nærmere indstilling til Forretningsudvalget på forretningsudvalget@kfumspejderne.dk.

Så vidt muligt skal al identifikation inkl. profilbeklædning erhverves gennem 55Nord, 55nord.dk.


Principperne er vedtaget af KFUM-Spejdernes forretningsudvalg 2015.