Refusion og udlæg

Opdateret 18. marts 2021

Refusion og udlæg - bilag

Du har mulighed for at få refunderet rimelige udgifter i forbindelse med deltagelse i korpsarbejdet. Det kan være transport(læs artiklen "Principper for transportrefusion") i forbindelse med møder i en arbejds- eller projektgruppe, forplejning til møderne eller materialer, der er brugt i forbindelse med en aktivitet der knytter sig til det arbejde du har deltaget i på korpsplan.

For at få refusion, skal du udfylde et samlebilag og sammen med bilag, skal det sendes til godkendelse hos den økonomiansvarlige i den styregruppe du er tilknyttet. Ved større projekter kan der være udpeget en økonomiansvarlig der kan godkende dit udlæg.

Vælg samlebilag fra den styregruppe der er relevant for dit udlæg. Har du haft udlæg til flere forskellige styregrupper, så lav et udlæg for hver styregruppe.

Principper for udgift- og transportrefusion hos KFUM-Spejderne

For frivillige hos KFUM-Spejderne i Danmark

Muligheden for udgiftsneutralitet

Hos KFUM-Spejderne tilbyder vi vores frivillige refusion for udgifter til transport inden for de principper, som er angivet i de efterfølgende afsnit. Det gør vi, idet vi ønsker at det skal være muligt at være udgiftsneutral i sit virke som aktiv frivillig for KFUM-Spejderne i Danmark. Vi ser, at muligheden for at få refunderet sine udgifter er en medvirkende faktor til at mindske barriererne for at deltage i korpsarbejdet.

Når vi refunderer udgifter, sker det på baggrund af en præmis om, at den, der har afholdt udgiften, har udvist mådehold og valgt den mest fornuftige transportform både i forhold til udgifterne og tidsforbruget ved den givne transportform set i lyset af vigtigheden af begivenheden, man har transporteret sig til. Vi giver refusion for alle transportformer, så længe de kan retfærdiggøres ift. både økonomi og værdi for pengene. Ved arrangementer i Danmark dækkes som udgangspunkt kun transport indenrigs.

Refusion af transportudgifter

Vi tilbyder udelukkende muligheden for at få refunderet sine transportudgifter i de tilfælde, hvor én eller flere af følgende punkter er opfyldt:

-          Der er en forventning om, at man deltager i det pågældende arrangement/møde, da man enten arrangerer det eller er en del af den gruppe, som holder arrangementet/mødet.

-          Ens deltagelse bidrager direkte til arbejdet i hovedbestyrelsen eller hovedbestyrelsens teams eller en af korpsets projekt-, arbejds- eller styregrupper.

-          Vi som korps har en interesse i, at de specifikke personer deltager i det konkrete arrangement. Det er hovedbestyrelsen og/eller den ansvarlige styregruppe, der foretager denne vurdering i tvivlstilfælde.

Ovenstående betyder, at vi tilbyder muligheden for at få refunderet sine transportudgifter til følgende arrangementer:

-          Møder i hovedbestyrelsen, HB-teams, projekt-, arbejds- og styregrupper

-          Møder, hvor man er officiel repræsentant for KFUM-Spejderne i Danmark

-          Korpsweekender

-          Uddannelsesweekender

Refusion af deltagerbetaling

Det er muligt, at få refunderet sin deltagerbetaling til internationale arrangementer, hvor vi som korps har en interesse i, at de specifikke personer deltager i det konkrete arrangement. Det er hovedbestyrelsen og/eller den ansvarlige styregruppe, der foretager denne vurdering i tvivlstilfælde.


Særligt for Landstræf og Landsmøde


Følgende deltagere kan få sin deltagerbetaling refunderet til Landsmøde og Landstræf:

-       Den ansvarlige patrulje

-       De ansvarlige for forplejning og infrastruktur, herunder pionererne

-       De af Landsmødet udpegede dirigenter og referenter til Landsmøde

Derudover kan følgende personer ligeledes få deltagerbetaling refunderet, såfremt de bidrager aktivt til programmets indhold og formidling af arrangementet:

-       Ansvarlige for aktiviteter hvor Patruljen har indbudt disse til at afholde en del af arrangementets program

-       KFUM-Spejdernes redaktioner

Patruljen aftaler på forhånd med de frivillige, hvem der skal have refunderet sin deltagerbetaling.

Refusionen af disses deltagerbetaling skal indregnes i budgettet for arrangementet.

Direkte udgifter dækkes

Når der søges om refusion, sker det efter følgende regler:

-          Som udgangspunkt dækkes kun udgifter til transport indenrigs ved arrangementer i Danmark.

-          Kørte kilometer i bil dækkes efter statens laveste takst for kørsel i bil (i 2024: 2,23 kr./km).Principperne er vedtaget af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse den 3. februar 2024

Principper for profilbeklædning

For frivillige hos KFUM-Spejderne i Danmark

Profilbeklædning ikke kan benyttes til at anerkende en indsats i korpset. Hverken før eller efter at indsatsen er gennemført.

Profilbeklædning kan benyttes, hvis der er behov for en bestemt profil, når en frivillig opgave skal løftes, dvs. når der er behov for, at en gruppe af spejdere, der gennemfører en bestemt opgave, skal kunne identificeres tydeligt med denne opgave. Det kan f.eks. være præster på Spejdernes Lejr eller fotopatruljen.

Mærker eller tørklæder kan generelt benyttes som identifikation for alle grupper af spejdere, der ønsker sig genkendt i forbindelse med varetagelsen af en opgave hos KFUM-Spejderne i Danmark, og denne type beklædning dækkes af korpset. For særlige grupper kan produktion af særlig beklædning som fleece el.lign. godkendes som profilbeklædning og kan dækkes af korpset under nærmere indstilling til Forretningsudvalget på forretningsudvalget@kfumspejderne.dk.

Så vidt muligt skal al identifikation inkl. profilbeklædning erhverves gennem 55Nord, 55nord.dk.


Principperne er vedtaget af KFUM-Spejdernes forretningsudvalg 2015.